א מנא תקל ופרסין: Mene Mene Tekel Upharsin

Leave a Reply